Legpluimveehouders die gecertificeerd zijn voor de Beter voor Natuur & Boer - Eieren zetten zich, boven op de Beter Leven Keurmerk 1 of 2 ster certificering, extra in om de keten van eieren verder te verduurzamen. De legkippen hebben meer ruimte in de stallen en de biodiversiteit wordt bevorderd in de uitloop. Binnen de standaard wordt gebruik gemaakt van witte legkippen: die hebben een lagere voederconversie en daardoor een minder grote ecologische voetafdruk.

Beter voor de Legkip betekent

Alle Scharrel & Vrije Uitloop kippen krijgen 15% meer leefruimte, stallen met daglicht en een overdekte uitloop. Ook wordt er gezorgd voor een aantrekkelijke natuurlijkere leefomgeving met extra beplanting, bomen en kruidenrijk grasland. Om pikkerij in de stallen te voorkomen krijgen de kippen afleiding zoals strobalen, pikblokken en strooigraan.

Beter voor de Natuur betekent

Om de klimaatimpact van de eierketen te verkleinen, wordt de CO2 uitstoot stapsgewijs verlaagd. Onder andere door gebruik te maken van kippen die een lagere voederconversie hebben. Daarnaast wordt kalk uit eierschalen hergebruikt in het kippenvoer. De pluimveehouders gebruiken 100% groene stroom en hebben de ambitie om 60% fijnstof te reduceren.

Beter voor de Boer betekent

Deelnemende legpluimveehouders ontvangen een duurzaamheidspremie voor hun duurzaamheidsinspanningen, boven op de marktprijs voor eieren. Daarnaast worden er lange termijn afspraken gemaakt en geldt er een afname commitment om de verduurzaming ook in de toekomst te waarborgen.

Pluimveehouders die gecertificeerd zijn voor de Beter voor Natuur & Boer - Kip zetten, bovenop de Beter Leven Keurmerk 1 ster certificering, extra stappen op het gebied van dierenwelzijn, klimaat en transparantie in de kippenketen. 

Documenten

Beter voor Natuur & Boer - Ei 1.0 - 21 november 2023

icon

Meer weten?

Neem contact met ons op via het contactformulier

Naar het contactformulier

Onze programma's